Muodostelmaluistelun toimintakäsikirja

Jokaisen KKJT:n muodostelmaluisteluperheen on hyvä tutustua KooKoo Jäätaitureiden muodostelmaluistelun käsikirjaan kausittain. Tämä toimintakäsikirja on laadittu yhteistyössä muodostelmaluistelu- ja yksinluistelujaoston kanssa. KooKoo Jäätaitureissa noudatetaan molemmissa lajeissa yhteisiä pelisääntöjä ja lisäksi Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjä ja eettistä säännöstöä. Lajien toiminnan eroista johtuen on molemmille jaostoille laadittu selkeyden vuoksi omat toimintakäsikirjansa.

ML_Käsikirja_2022-23.pdf