Luistelukoulu

Luistelukouluvastaava

luistelukoulu@pokli.fi


Yksinluistelu

Anna Päivike

Yksinluistelun valmennuspäällikkö

anna.paivike@pokli.fi


Muodostelmaluistelu

Jonna Pesonen

Muodostelmaluistelun päävalmentaja

jonna.pesonen@pokli.fi